Upcoming Events

22nd May 2019

STORMBERGER CATTLE SALE

22nd May 2019

ALPHAETON BONSMARA VEILING

6th Aug 2019

Gauteng Noord Simmentaler veiling

19th Nov 2018

Vrede maandelikse veiling

8th Jun 2017

BOSHOEK, CV & MARITZ BOVELDER PRODUKSIEVEILING

Boshoek Bovelders en Maritz Bovelders hou veiling! Kom besigtig die beeste op die 21ste Julie om 13:00 en woon die veiling die 8ste Augustus 11:00. TOP BOVELDERS KOM ONDER DIE HAMER! 80 Top Bovelder Bulle & 150 Vroulike Diere NAVRAE: Gideon Bekker 084 512 7628 / Wentzel Vorster 082 566 1369 Dr. Chris Nel 083 654 9638 Dr. At Viljoen 082 440 7823 Afslaer: Jan Mostert 083 306 8408
19th Nov 2018

Pelendaba Kwartaallikse veiling

19th Nov 2018

Jozini maandelikse veiling

26th Jun 2019

MACLEAR FATSTOCK SALE

21st May 2019

MACLEAR FAT STOCK CATTLE SALE

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!