Upcoming Events

5th May 2021

PRO GENEPOEL (HARTMAN, GRIESEL & VAN NIEKERK) SALE

The Pro Genepoel (Hartman, Griesel and Van Niekerk) sale will take place on Wednesday, 15 September 2021 from 11:00 on the farm Randjieslaagte, Kroonstad.  In accordance […]
23rd Jul 2020

22ND OVERVAAL ILE DE FRANCE CLUB SALE

The 22nd Overvaal Ile de France Club sale will take place on Saturday, 7 August 2021 from 11:00 at Ottosdal show grounds. Friday, 6 August 2021, […]
27th Nov 2019

DOUBLE-UP DORMER SALE

Double-Up Dormer Sale/Produksieveiling namens Johanri Dormers en Happy Venture Dormers op Woensdag, 3 Februarie 2021 om 11:00 te Spioenkop, Lindley. Veiling aanlyn en digitaal. Veiling vind […]
22nd Sep 2020

1STE MERGA SAVM STOET PRODUKSIEVEILING

Die 1ste produksieveiling van Merge SAVM stoet vind plaas op Woensdag, 21 Oktober 2020 om 11:00 te Klipplaatdrif, Bothaville. In ooreenstemming met Covid-19 regulasies word slegs […]
BKB Events