Upcoming Events

19th Nov 2018

Olaf van der Westhuizen

19th Nov 2018

Aanteel Veiling Standerton

20th Nov 2018

Uithoek Boerevereniging Veiling

16th Nov 2018

Greylingstad Kwartaallikse Veiling

11th Dec 2018

BAAKENSRUG ANGORA’S EN NELSPOORT MERINO’S / BEAUFORT-WES

6th Dec 2018

CJ Rossouw

4th Dec 2018

DANIE THOMAS BOERDERY BEES AANTEEL VEILING!

19th Nov 2018

Jozini maandelikse veiling

19th Nov 2018

Pelendaba Kwartaallikse veiling

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!