Upcoming Events

6th Aug 2020

JOUBA BONSMARAS PRODUKSIEVEILING

Die produksieveiling van Jouba Bonsmaras (Frits Joubert en gasverkopers) vind plaas op Woensdag, 16 September 2020 om 11:00 te Somerset-Oos, Steynsrus. Veiling op terrein en digitaal. […]
17th Jul 2020

DICKE BRAHMAN FARMING SIMULCAST SALE

The Dicke Brahman Farming Simulcast Sale will take place on Thursday the 10th of September 2020 from 12h00 at Idlewild Farm, Kei Mouth.
5th Nov 2019

TRANSGARIEP ANGUS & AFRIGUS SIMULCAST PRODUKSIEVEILING

Die Transgariep Angus & Afrigus bul & verse simulcast produksieveiling vind op 9 Julie 2020 om 11:30 te Hillside, Trompsburg plaas. Op aanbod: 30 Angus bulle […]
6th Dec 2018

CJ Rossouw Production Sale

CJ ROSSOUW Woensdag, 29 Januarie 2020 om 11:00 te Plaas Alfresco, Sasolburg. Uitstekende Simmentaler, Simbra & Brangus tipe boerbeeste! 200 BEESTE: 50 KOEIE met 50 KALWERS […]
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!